tel: +31(0)6-46432582

Paradijsvogels

Paradijsvogels

 

Groepsverblijf

  Zuid-Limburg

Groepsverblijf

  Zuid-Limburg

home

Fr | De | En

Duurzame ambities

 

Paradijsvogels; Duurzaam, veilig, eerlijk, betrouwbaar, CO2 neutraal, natuur, vakantiegevoel.

 

Zorg is er niet alleen om individuele welvaart maar ook om het welzijn van allen en het beheer van de aarde. Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen en wat zij ons geeft wordt slecht verdeeld. Armoede en ongelijkheid tasten de leefbaarheid aan en bedreigen maatschappelijke saamhorigheid. Zelfzucht en de hang naar overdaad maken blind voor schade aan onze natuurlijke omgeving en ondermijnen gemeenschapszin. Zicht op de eindigheid van wat de aarde ons kan geven en op de houdbaarheid van de samenleving raakt zoek.

In het Handvest voor de Aarde wordt dit uitgangspunt zo verwoord: "De aarde, ons thuis, is een unieke leefgemeenschap. De mondiale natuurlijke omgeving met haar eindige hulpbronnen is ons aller zorg. Bescherming van de vitaliteit, verscheidenheid en schoonheid van de aarde is een heilige opdracht." "Duurzaamheid" wordt dat vandaag genoemd. Dit vraagt niet alleen nieuwe eisen en regels voor houdbaarheid maar ook het bewust omgaan met al wat de natuur ons geeft. De aarde die het leven voedt maar niet voor zichzelf kan spreken, moet stem krijgen. In alle kleine en grote beslissingen zal die moeten doorklinken.

Mahatma Gandhi zei eens: "De aarde heeft wel genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders begeerte". Als schepselen begiftigd met verstand en geweten mag van ons worden gevraagd dat we dit vertalen in dagelijkse zorg voor de aarde en inzet voor een rechtvaardige samenleving. ( uit Kerstboodschap 2011 Koningin Beatrix)

Simpel en eerlijk. Wij lopen niet achter elke welvaardstrend maar kiezen voor intrisieke kwaliteit door natuurlijke ligging en oorspronkelijkheid, niet voor overdreven luxe. Bij ons vindt u de de basiswaarden voor mensen: rust, natuur, oorspronkelijkheid. Inspannend en ontspannend in de directe omgeving.

Tranparant. Duidelijke prijzen op internet , geen inkoopverplichtingen. Vrije keuze in extra pakket. Eerlijk mbt geen oncontroleerbare en verborgen kosten. Winsten worden geinvesteerd in herstel/versterking natuurlijke waarden, restauratie monumenten, duurzame investeringen, uitbreiding van mogelijkheden..

Duurzaam is voor ons niet iets van vandaag als modegril maar met oog voor een duurzamer verblijf op aarde, met meer eerlijker mondiale verdeling van grondstoffen met reductie van politieke spanning. Green Key, hoogste level Goud. Gecertificeerd sinds 2000. ( Tot 2005 Milieubarometer ) Energiegebruik wordt 20 voudig CO2 gecompenseerd: CO2 neutraliteit ca 2000 %)

Zekerheid door classificatie groepsaccommodaties*** ,aangesloten bij de geschillencommissie recreatie, Recron, VVV Zuid Limburg, GAZN, GAZL, sinds 1985 in bedrijf.

Veiligheid Gebruikersvergunning, jaarlijks legionella onderzoek, minimale inzet chem. middelen, veilige verkeerssituatie

Vakantiegevoel lokatie 2/3/4 sterrenclassificatie , gelegen in of vlakbij 5 sterren landschap ( Geul en Gulpdal) Zuid Limburg

Huisvesting. Monumentaal in eeuwen oude vakwerkboerderijen en authentiek landhuis.

Natuur. We ondersteunen, hazelmuishabitat ( 3800 m2), natuurlijk biotoop, poel, open structuur muren, meidoornheggen ( 900 m) en hoogstamboomgaard ( 240 bomen), kudde schapen, 4,5 ha boomgaard - ecologisch evenwicht, natuurlijk graslandbeheer en bosbeheer, duurzaam bouwen, lokaal materiaalgebruik, nestkasten IVN, Ligging in ( bij) een 5 sterren landschap.

Cultuur en historie. Onze gebouwen vertegen woordige een hoge cultuurhistorische waarde die de moeite waard is om te behouden. Veelal vakwerk (Hoeve ten Bosch en Op de Hopschet ) en eeuwenoud . Hoeve ten Bosch zelfs uit 1560. We zijn ambassadeur van het nationale Landschap heuvelland.


Paradijsvogels heeft 2 vestigingen: Op de Hopscheten  , Hoeve en Huize ten Bosch.

Duurzaamheid en CO2 balans. We overcompenseren onze CO2 voetafdruk ca.100 x . Onze inkoop houdt rekening met verantwoorde globale doelstellingen (groene energie, CO2 compensatie, FSC of lokaal hout, fair trade , FSC, Green Key, duurzame partners (Greenchoise, Meewind, lokale leveranciers, slowfoodproducenten, Cittaslow.)

 

Zonneenergie. Groepsverblijf "Op de Hopschet", wekt jaarlijks60000 Kwh PV zonneenergie op envakantiewoningf "Huizeten Bosch en groepsaccommodatie  Hoeve ten Bosch" wekt jaarlijks90000 Kwh PV zonneenergie op.

Groepsverblijf:

 

Op de Hopschet 12-28 personen

Huize ten Bosch  4-10 personen

Hoeve ten Bosch 18-40 personen

info@paradijsvogels.nl

contact & info

Paradijsvogels

Paradijsvogels Groepsverblijven & Activiteitencentrum Buitenbezig
Bezoek aan de locatie kan alleen op afspraak Paul Franssen (schatbewaarder)
 Hopschet 6 6294 BL Vijlen 
Activiteitencentrum "Buitenbezig"
Bezoek aan de locatie kan alleen op afspraak Cottessen 12 6294 NE Vijlen 
* tel: +31646432582

Op al onze leveringen zijn van kracht de algemenevoorwaarden van Recron. Deze kunt u hier bekijken

Fouten en  wijzigingen in de gehele website voorbehouden.

©.2015 Webdesign  Ivo Vleugels | pdmedia