Fr | De | En

tel: +31(0)6-46432582

Paradijsvogels

Paradijsvogels

 

Groepsverblijf

  Zuid-Limburg

Groepsverblijf

  Zuid-Limburg

home

Duurzame ambities

 

Paradijsvogels; Duurzaam, veilig, eerlijk, betrouwbaar, CO2 neutraal, natuur, vakantiegevoel.

 

Zorg is er niet alleen om individuele welvaart maar ook om het welzijn van allen en het beheer van de aarde. Met onze kostbare planeet wordt zorgeloos omgesprongen en wat zij ons geeft wordt slecht verdeeld. Armoede en ongelijkheid tasten de leefbaarheid aan en bedreigen maatschappelijke saamhorigheid. Zelfzucht en de hang naar overdaad maken blind voor schade aan onze natuurlijke omgeving en ondermijnen gemeenschapszin. Zicht op de eindigheid van wat de aarde ons kan geven en op de houdbaarheid van de samenleving raakt zoek.

In het Handvest voor de Aarde wordt dit uitgangspunt zo verwoord: "De aarde, ons thuis, is een unieke leefgemeenschap. De mondiale natuurlijke omgeving met haar eindige hulpbronnen is ons aller zorg. Bescherming van de vitaliteit, verscheidenheid en schoonheid van de aarde is een heilige opdracht." "Duurzaamheid" wordt dat vandaag genoemd. Dit vraagt niet alleen nieuwe eisen en regels voor houdbaarheid maar ook het bewust omgaan met al wat de natuur ons geeft. De aarde die het leven voedt maar niet voor zichzelf kan spreken, moet stem krijgen. In alle kleine en grote beslissingen zal die moeten doorklinken.

Mahatma Gandhi zei eens: "De aarde heeft wel genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders begeerte". Als schepselen begiftigd met verstand en geweten mag van ons worden gevraagd dat we dit vertalen in dagelijkse zorg voor de aarde en inzet voor een rechtvaardige samenleving. ( uit Kerstboodschap 2011 Koningin Beatrix)

Simpel en eerlijk. Wij lopen niet achter elke welvaardstrend maar kiezen voor intrisieke kwaliteit door natuurlijke ligging en oorspronkelijkheid, niet voor overdreven luxe. Bij ons vindt u de de basiswaarden voor mensen: rust, natuur, oorspronkelijkheid. Inspannend en ontspannend in de directe omgeving.

Tranparant. Duidelijke prijzen op internet , geen inkoopverplichtingen. Vrije keuze in extra pakket. Eerlijk mbt geen oncontroleerbare en verborgen kosten. Winsten worden geinvesteerd in herstel/versterking natuurlijke waarden, restauratie monumenten, duurzame investeringen, uitbreiding van mogelijkheden..

Duurzaam is voor ons niet iets van vandaag als modegril maar met oog voor een duurzamer verblijf op aarde, met meer eerlijker mondiale verdeling van grondstoffen met reductie van politieke spanning. Green Key, hoogstelevel(Goud (  2012)  Gecertificeerd sinds 2000. ( Tot 2005 Milieubarometer)0Het energiegebruik wordt volledig  CO2 gecompenseerd: CO2 neutraliteitca0>100  %)

Zekerheid door classificatie groepsaccommodaties*** ,aangesloten bij de geschillencommissie recreatie, Recron, VVV ZuidLimburg,,Gastvrij heuvelland,  St Bergdorpje, OVE Epen  GAZL, sinds 1985 in bedrijf.

Veiligheid Gebruikersvergunning, jaarlijks legionella onderzoek, minimaleinzet.chemische  middelen,veilige verkeerssituatie.eVakantiegevoeleEenvoudige en authentieke  accoommodatie 2/tsterrenclassificatie met  het gevoel van een berghu  , gelegen in of vlakbij 5 sterren landschap ( Geul en Gulpdal)Zuid Limburg.g

Huisvesting. Monumentaal in eeuwen oude vakwerkboerderijen en authentiek landhuis.

Natuur. We ondersteunen, hazelmuishabitat ( 3800 m2), natuurlijk biotoop, poel, open structuur muren, meidoornheggen ( 900 m) en hoogstamboomgaard ( 240 bomen), kudde schapen, 4,5 ha boomgaard - ecologisch evenwicht, natuurlijk graslandbeheer en bosbeheer, duurzaam bouwen, lokaal materiaalgebruik, nestkasten IVN, Ligging in ( bij) een 5 sterren landschap.

Cultuur en historie. Onze gebouwen vertegen woordige een hoge cultuurhistorische waarde die de moeite waard is om te behouden. Veelal vakwerk (Hoeve ten Bosch en Op de Hopschet ) en eeuwenoud . Hoeve ten Bosch zelfs uit 1560. We zijn ambassadeur van het nationale Landschapheuvelland.

MVOewe  ondersteunen de  Stichting Mama Alice Peru. Een project gericht om kansarme kinderen en gezinnen te ondersteunen met onderwijs, onderdag, psycho-sociale hulp en vakopleidingen ( kok, gids, facility-medewerker, houtbewerker, metaalbewerker, bouwen.) De stichting won meerdeere jaren de transparantprijs voor de meest efficiente wijze van inzet van middelen.

Paradijsvogel  heeft 2 vestigingen: Opde(Hopschet (  Bergdorp Vijlen) e  Hoeve en Huize tenBosch.h ( Cottessen - Geuldal bij Epen). Een plek waar de hemel de aarderaakt.

Duurzaamheid en CO2 balans. We overcompenseren onze CO2 voetafdruk ca.100 x . Onze inkoop houdt rekening met verantwoorde globale doelstellingen (groene energie, CO2 compensatie, FSC of lokaal hout, fair trade , FSC, Green Key, duurzame partners (Greenchoise, Meewind, lokale leveranciers,slowfoodproducenten,gCittaslow.)

 Groen-sharing  bij de locatie Hoeve ten Bosch biedt  externe  organisaties of bedrijven een kans op onze groene plek hun activiteiten te doen liefst in co-creatieal met  onze mogelijkheden. Een groen idee voor u. neem dan  contact op.

Zonne energie  Groepsverblijf "Op de Hopschet",wekt jaarlijks 6000  Kwh PV zonneenergieop envakantiewoning "Huize ten  Bosch en groepsaccommodatie  Hoeve ten Bosch"wekt jaarlijks 9000  Kwh PVzonneenergiepop  voldoende voor het eigen gebruik. Verder participeren we in een offshore windpark in Belgie.


Green Key label.

Gouden Green Key label voor Hoeve / Huize ten Bosch & Op de Hopschet.

"Hoeve ten Bosch" ( Goud) en "Op de Hopschet" (Goud) zijn onderscheiden met dit milieulabel van de Stichting Keurmerk Milieu, Veiligheid en Kwaliteit. De Green Key, het Europeesche keurmerk voor duurzaam ondernemersschap (2008 niveau Goud ). Voor meer informatie zie ons milieuprotocol en Green Key. Sinds 2001 waren beide accommodaties al met de Zilveren Milieubarometer gewaardeerd.

 

Milieuprotocol Milieudoelen in het kort.

Bij de inrichting van het buitenterrein is systematisch gekozen voor milieuvriendelijkheid, natuurlijk harmonieren met de bijzondere cultuurlandschappen, kansenscheppende voorwaarden voor plant en dier en oorspronkelijke autenticiteit. (bijv. meidoornheggen, kastanjehouten afrastering, hoogstamboomgaard, uilenkasten, hagedissenmuur, stenenhoop, natuurlijk grasbeheer, gebruik van natuurlijke materialen). In 2001 hebben onze groepsaccommodaties "Op de Hopschet" en Hoeve ten Bosch" als eerste Limburgse groepsaccommodaties de Zilveren Milieubarometer behaald, hetgeen een landelijk erkend predicaat is voor milieuvriendelijk ondernemen. Een waardering voor het jarenlange milieuvriendelijk en duurzaam ondernemen. Zie ook de milieubeleidsverklaring/milieuprotocol hieronder en de milieubarometer. Voor geinteresseerde groepen is een excursie mogelijk op eigen terrein of directe omgeving met uitleg van de milieukeuzes in de praktijk welke door ons in de afgelopen jaren genomen zijn.
Ook groensharing is een mogelijkheid in combinatie met ons creativiteitscentrum. U biedt op onze buitengewoon mooie natuur lokatie uw eigen activiteit, lezing of cursus aan. Liefst werken we samen in co-creatie zodat uw activiteit  nog een meerwaarde kan hebben. U bent uitgenodigd  om kennis te maken met dit concept van ruimte en groen delen.


Milieubeleidsverklaring van de groepsverblijven "Op de Hopschet" en "Hoeve ten Bosch"

 

Vijlen, 25 januari 2011.

Het doel van de groepsverblijven Op de Hopschet en Hoeve ten Bosch is het verzorgen van plezierige en ontspannen vakanties, het hele jaar door, in een natuurlijke omgeving. Deze zuidlimburgse omgeving, de heuvels, de bossen , beekjes, waardevolle cultuurlandschap en kleine rustieke dorpjes is een belangrijk onderdeel van ons succes. Wij hebben het altijd als onze plicht gezien om verantwoord om te gaan met onze activiteiten, in het bijzonder wanneer die activiteiten invloed hebben op het milieu. Naast het feit dat wij ons aan de milieuwetgeving conformeren, is één van onze kerntaken om het milieu op en rond "Op de Hopschet" en "Hoeve ten Bosch" te beschermen en te behouden. Daarom organiseren wij onze activiteiten zodanig, dat ze een hoge prioriteit geven aan het voorkomen en verminderen van vervuiling. Ook stellen wij onszelf doelen voor relevante milieuaspecten, inclusief de gebruikte grondstoffen en de diensten van derden, zodat wij onze milieuprestaties voortdurend kunnen blijven verbeteren. Op basis van ons milieuactieplan werken wij mee aan de bescherming en opbouw van de ecologische kenmerken die bij de lokale omgeving van ons bedrijf hoort. Waar mogelijk zullen wij onze inbreng leveren aan verbeteringen in de algehele verscheidenheid en capaciteit van de lokale flora en fauna. Om er zeker van te zijn dat dit verantwoorde management consequent en overal in de organisatie wordt toegepast, heeft Op de Hopschet en Hoeve ten Bosch de vereiste maatregelen in het kader van de Milieubarometer/Milieukeur ingevoerd. In 2001 heeft Op de Hopschet en Hoeve ten Bosch dit keurmerk daadwerkelijk behaald. "Op de Hopschet" en "Hoeve ten Bosch" zal dit milieubeleid uitdragen aan onze gasten en aan de maatschappij. Voor de inhoud van onze inspanningen verwijzen wij naar het milieuprotocol.

Namens "Op de Hopschet" en "Hoeve ten Bosch".

Paul Franssen

 

Milieuprotocol van groepsaccommodaties "Hoeve ten Bosch" en "Op de Hopschet".

Hoeve ten Bosch en Op de Hopschet spannen zich in om op een verantwoorde wijze activiteiten te ontwikkelen waarvan de negatieve invloed op het milieu beperkt is en zo mogelijk de kwaliteit van het milieu versterkt. In de onderstaande werkgebieden: educatie, flora en fauna, gebruik van natuurlijke materialen, energiegebruik en afvalstoffen, treft u de concrete uitwerking aan van de aandachtspunten.

Educatie

- Cursussen milieu-educatie.
- Kennismaken met de omgeving door leerlingen veldwerk te laten verrichten en te leren hoe de natuur in elkaar zit.
- Natuuronderhoud op eigen terrein.
- Wandelingen onder deskundige leiding (Staatsbosbeheer e.a.)
- Advisering en aanbieden wandelroutes, speelplekken in bos, mountainbikeroutes.
- Dia presentaties en lezingen door natuurliefhebbers (ivn, staatsbosbeheer, faunavereniging) van deze streek.
- Voorlichting (huisregels) hoe om te gaan met omgeving.
- Stiltegebied instandhouden door doelgroepenselektie en voorlichting.
- Volgen van cursussen natuuronderhoud (IKL).
- Samenwerking met IKL, St. Milieueducatie Maastricht en St. Veldstudie Hei en Boeicop, IVN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer.
- Greensharing in cocreatie met aktiviteiten en cursus-aanbieders.

Ondersteuning fauna en flora.

- Nestkast in de boomgaard, onderkomen voor de steenuil (IVN.)
- Hagedissenmuurtje bij de parkeerplaats.
- Aanplant en onderhoud hoogstamboomgaard 240 bomen.
-  Habitat voor  hazelmuis en geelbuikvuurpad.
- Stenenhoop bij terras, eveneens voor hagedissen.
- Meidoornheggen van diverse soorten, onderkomen en broedplaats voor diverse vogels.
- Meidoornheggen voor aangepast microklimaat. - Bijplanten boomgaard (in 1998 35 stuks) met oude soorten (genetische diversificatie) - Snoeiwerkzaamheden boomgaard ter instandhouding van de vitaliteit van de bomen.
- Boomgaard met fruitbomen. Voedsel voor micro-organismen, korstmossen, maretak, versterking van het microklimaat. - Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen voor bestrijding insectenplagen in de fruitbomen.
- Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen in de boomgaard op de grond.
- Bestrijding vergrassing weg en parkeerplaats door middel van mechanische bestrijding en zonodig terughoudend met snel afbreekbare bestrijdingsmiddelen. .
- Natuurlijke bestrijding van ongecontroleerde woekering van onkruiden door begrazing met schapen.
- Druivenstruik en perenboom langs de gevel zorgen voor extra mogelijkheden voor insecten en reguleren de temperatuur. wind. - Millennium bos Zuidlimburgse knotwilgen.
- beheersovereenkomst agrarisch natuurbeheer volgens de VROM (Laser) richtlijnen in aangrenzend weiland.

Natuurlijke materialen

- Streven naar gebruik van natuurlijke zo mogelijk weinig bewerkte materialen van lokale afkomst die recyclebaar zijn.
- Bouw van hagedissen muur met breuksteen uit Ardennen.
- Hergebruik materiaal bij restauratie van het gebouw (vuursteen, breuksteen).
- Toepassing duurzame materialen.
- Verharding wegen en parkeerplaats met baksteen, natuursteen, maaskeien en silex(gebroken vuursteen) - echter minimaal afdichtend zodat het regenwater in de grond kan dringen.
- Schoonmaak met het hara systeem voor minimaal gebruik van schoonmaakmiddelen.
- Muren gepleisterd zonder verfbehandeling daardoor sterk verbeterde vochtregulering en draagt bij aan een prettiger binnenklimaat.
- Speelhuisje voor de kleintjes in eiken biervat en wilgentenen hut.
- acacia afrastering met kastanjehouten hekwerk voor het gebruikte recreatieterrein en schapenweide/boomgaard.
- Nieuw hout afkomstig van duurzaam beheerde bossen SKAL keurmerk ( bijv. keuken).

Energiegebruik

- Alle accommodaties gebruiken volledig PV opgewekte stroom en sinds 2012 zorgt de PV installatie zelfs voor een overschot aan elektrische energie.
- Consequente toepassing van ledspaarlampen of TL verlichting.
- Uitschakeling apparaten bij leegstand (koelkasten/verwarming/licht ).
- Vloerverwarming is zuinig doordat deze verwarming praktisch uitsluitend stralingswarmte levert. Een lagere ruimtetemperatuur is daardoor mogelijk, er zijn weinig plekken met koudestraling en gunstig energiegebruik bij open deuren. (nachtverlagging beperkt mogelijk)
- Door muren af te werken met pleisterwerk zonder verflaag betere vochtregulatie en beter binnenmilieu dus minder ventilatie nodig.
- Te onderzoeken of ventilatie met warmteterugwinning haalbaar is.
- Verwarming in de winter alleen bij vorstgevaar.
- Keuze voor gecombineerde apparatuur voor warmwater en verwarming.
- Toepassing hoogrendementsketel op propaan. (Lage CO2 emissie)
- Periodieke meting van energie en watergebruik.
- Koelkasten laag energiegebruik.
- Toepassing van vaatwasser voor laag energiegebruik en watergebruik.
- Alle apparaten die nieuw worden aangeschaft zo mogelijk A Label.
- Auto normgebruik lager dan 1:20 l/ km
- Advisering aanrijroute gasten.

Afvalstoffen

- Recycling van glas, papier, karton, blik, groenafval.
- Aparte afvoer van chemisch afval, steenafval en metaal via milieucentra.
- Bouw en inrichting keuze voor te recyclen en natuurlijke materialen.
- Bij aanschaf altijd meeoverwegen duurzaamheid en recyclebaarheid.
- Voeren van voedselresten aan dieren.
- Afvalwaterreductie door spaarkoppen bij de douche.
- Drukreducering bij de hoofdkraan van het watersysteem.
- Keukeninrichting RVS dus minder schoonmaakmiddelen en water.
- Beperking van de geverfde oppervlakken.
- Geen overgedimensioneerde warmwatervoorziening.
- Toepassing van laagwaardig water voor toiletspoeling geeft besparing op hoogwaardig water. (wordt toekomstig gerealiseerd)
- Afvoer van vloeibare afvalstroom naar rioolwaterzuivering.
- In de toekomst wordt gestreefd naar een milieuvriendelijker methode dmv. riolering of rietveldzuivering.
- Grondwater/ regenwater voor toiletgebruik nog realiseren in de toekomst.
- Houtafval en snoeiafval voor kampvuur.
- Hout van de boomgaard wordt benut voor ruimteverwarming met speciale hoogrendement houtkachel. Hout wordt 2 jaar gedroogd voor reductie van de emissie van schadelijke stoffen.
- Regenwater wordt afgevoerd naar de grond en verhoogt daarmee het grondwaterpeil.

 

Relevante websites: GreenKey.

Groepsverblijf:

 

Op de Hopschet 12-28 personen

Huize ten Bosch  4-10 personen

Hoeve ten Bosch 18-40 personen

info@paradijsvogels.nl

contact & info

Paradijsvogels

Paradijsvogels Groepsverblijven & Activiteitencentrum Buitenbezig
Bezoek aan de locatie kan alleen op afspraak Paul Franssen (schatbewaarder)
 Hopschet 6 6294 BL Vijlen 
Activiteitencentrum "Buitenbezig"
Bezoek aan de locatie kan alleen op afspraak Cottessen 12 6294 NE Vijlen 
* tel: +31646432582

Op al onze leveringen zijn van kracht de algemenevoorwaarden van Recron. Deze kunt u hier bekijken

Fouten en  wijzigingen in de gehele website voorbehouden.

©.2015 Webdesign  Ivo Vleugels | pdmedia