Fr | De | En

tel: +31(0)6-46432582

Paradijsvogels

Paradijsvogels

 

Groepsverblijf

  Zuid-Limburg

Groepsverblijf

  Zuid-Limburg

home

Huisregels

 

Huisregels Paradijsvogels Groepsaccommodaties

 

Huisregels die van toepassing zijn bij de huur van groepsaccommodatie Hoeve ten Bosch, Op de Hopschet, Huize ten Bosch (©maart 2002-2018))Wijj stellen het op prijs dat wij en onze buren u als aangename gasten kunnen ervaren, normale en beleefde omgangvormen horen daar in ieder gevalbij.j De basisregel is : Doe bij een ander niet wat u ook niet bij uzelf wil..

Zorg er in ieder geval voor dat na 23.00 uur buiten geen geluidshinder veroorzaakt wordt. Houdt ramen en deuren strikt gesloten om hinder voor omwonendentenvoorkomen  als u binnen nog een gezellige avondhebt..

De maximale geluidsniveaus mogen niet meer zijn dan het gestelde in het besluit 322 (Besluit horeca-, sport-, en recreatie-inrichtingen milieubeheer.) Dat wil zeggen dat bij de perceelsgrens het equivalente (gemiddelde) geluidsniveau (LAeq) voor geluid niet meer mag bedragen dan: 50 dB(A) tussen 0 7. 00 uur en 19. 00 uur, 45 dB(A) tussen 19. 00 uur en 23. 00 uur, 40 dB(A) tussen 23. 00 uur en 7. 00 uur. De piekwaarden mogen niet meer bedragen dan:70 dB(A) tussen 0 7. 00 uur en 19. 00 uur, 65 dB(A) tussen 19. 00 uur en 23. 00 uur, 60 dB(A) tussen 23. 00 uur en 07. 00 uur.

- Het is niet toegestaan muziekinstallaties en of versterkers buiten het gebouw te gebruiken, alleen de muziekinstallatie van de accommodatie mag (binnen) worden gebruikt. Het geluidsniveau moet bovendien van dien aard zijn dat er naar buiten toe geen overlast ontstaat en de bovenstaande normen niet overschreden worden. Na 23.00 dienen ramen en deuren gesloten te blijven en mogen geenbuitenactiviteitene gepaardtmet  gelui  meer ontplooid worden.

- In verband met de brandveiligheid is het niet toegestaan op de slaapkamers te roken of andere bronnen van vuur te hebben, doorgangen te versperren en bedden te verschuiven. Niet noodzakelijk gebruik, oneigelijk gebruik en misbruik van veiligheidvoorzieningen of het onklaar maken van veiligheidsvoorzieningen is uitdrukkelijk verboden.

- Gebruik van hoeslaken, dekbedkoes en kussensloop is verplicht. U kunt een lakenset huren. U draagt zorg voor een hygienisch gebruik van de accommodatie en buitenterrein ook van de bij de groep horende huisdieren. Laat geen rommelslingeren en houd de accommodatie binnen en buiten ten alle tijden schoon en opgeruimd..

- Bij gebruik van het buitenterrein niet het eigendom van buren betreden, dus ook  ballen of andere voorwerpen bij spellen op eigen terreinhouden.

- Respecteer de privacy van onze buren.

- Versper geen uitgangen en parkeer op de aangegeven plaatsen.

- Blijf in het bos en weiland op de aangegeven paden en beschadig geen planten en struiken. Schrik zo weinig mogelijkdierenpop.  Bij nachtelijke tochten altijd eerst overleg plegen metde eigenaren..

- Bij het aansluiten van elektrische apparatenvantgroter  vermogen gelieve u contact op te nemen met de beheerder zodat stroomstoringen vermeden kunnen worden.

- Huisdieren worden slechts na toestemming van de eigenaar toegelaten. Zij dienen altijd aangelijnd te blijven en niet in de slaapkamers en keuken te komen. Opruimen van uitwerpselen is vanzelfsprekend.

- Meld beschadigingen bij de beheerder. Beschadigingen worden tegen nieuwwaarde berekend.

- Bij het accepteren van de huissleutel verklaart u zich accoord met de huisregels en bent u volledig aansprakelijk voor de inventaris en toestand vanhetwgebouw,  ook diefstal uit het gebouw en van (geleende) materialen. (Sluit bij vertrek alle deuren en ramen).

Spaar het milieudoor papier en  karton, glas, blikenkplastiek  e  chemisch afval apart te houden en niet in de container te deponeren. De beheerder zorgt voor de juiste verwerking. Probeer zo zuinig mogelijk te zijn met de aardse grondstoffen (water,elektriciteit,,gas,  carpoolen, afval etc.) Onze milieudoelstellingen (milieuprotocol) proberen wij te realiseren samen met onze gasten. Wij en u? zijn er trotsop bij te dragen aan een verantwoord gebruik van de aardsee bronnen. Inn 2008rverwierven we  de Greenkey ( niveau goud) ..

- Filmopnames van de accommodatie (binnen en buiten) inclusief het buitenterrein voor commerciële doeleinden en/of verdere verspreiding zijn uitdrukkelijk alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de verhuurder.

- Wij houden ons het recht voor om tijdens uw verblijf de accommodatie te laten bezichtigen. Wij zullen hier uiteraard zo terughoudend mogelijk mee omgaan.

- De huisregels zijn in de accommodatie op een goed zichtbare plaatsopgehangennen/of  in de informatiemap aanwezig of op aanvraag ter beschikking.

- De huisregels en de RECRON voorwaarden voor groepsaccommodaties en conferentieoorden vormen een onverbrekelijke eenheid met het huurcontract en huisregels dienen stipt nageleefd te worden.

Zonodig kunt u voor delokale regels de  plaatselijke APV verordening op de website vande gemeente Vaals  raadplegen bi www.vaals.nll

Bij Hoeve ten Bosch mag alleen na toestemming van de beheerder het kampvuur gebruikt worden. In overeenstemming met een veilig gebruiktot uiterlijk 23  uur. (onder voorwaarde vanniet lawaaierige omstandigheden  enveilige.weersomstandigheden).  Het hout bij de boerderij:  eerst vragen , dan pas kopen. Gebruik zonder toestemming  is duurder danvragen.)

- Indien de contractant en/of een van de groepsleden de verplichtingen uit de overeenkomst, met name diededveiligheid,  ernstigaantasten,gof ernstig  verontachtzamen kan de verhuurder  zonder voorafgaande waarschuwing tot ontruiming van de accommodatie over gaan en/of verwijdering van betreffende gevaar veroorzakende leden van de groep onmiddellijk (laten) effectueren. De contractant verliest in deze gevallen aanspraak op restitutie vaneventuelenborgsommen  enhuurbetalingen..

- Bij het niet nakomen van bovenstaande regels behoud de verhuurder zich het recht voor gebruik te maken van de middelen de hem ter beschikking staan krachtens de aan de huurovereenkomst verbonden voorwaarden (Recron voorwaarden voor groepsaccommodaties). Indien het niet naleven van de voorwaarden en de huisregels leiden tot kosten en/of schade voor de verhuurder, worden de kosten van boetes, juridische of andere bijstand, proceskosten en andere te maken kosten met inbegrip van invorderingskosten, andere eventuelekosten en bedrijfsschade  op de huurder verhaald.

 

Groepsverblijf:

 

Op de Hopschet 12-28 personen

Huize ten Bosch  4-10 personen

Hoeve ten Bosch 18-40 personen

info@paradijsvogels.nl

contact & info

Paradijsvogels

Paradijsvogels Groepsverblijven & Activiteitencentrum Buitenbezig
Bezoek aan de locatie kan alleen op afspraak Paul Franssen (schatbewaarder)
 Hopschet 6 6294 BL Vijlen 
Activiteitencentrum "Buitenbezig"
Bezoek aan de locatie kan alleen op afspraak Cottessen 12 6294 NE Vijlen 
* tel: +31646432582

Op al onze leveringen zijn van kracht de algemenevoorwaarden van Recron. Deze kunt u hier bekijken

Fouten en  wijzigingen in de gehele website voorbehouden.

©.2015 Webdesign  Ivo Vleugels | pdmedia