Groepsverblijf

  Zuid-Limburg

Groepsverblijf

  Zuid-Limburg

home

Auwers-regels

Hoewel bij ’t Auwershoes vooral geldt dat je maximaal moet doen waar je zin in hebt, hanteren we toch een paar leefregels.
De boerderij ligt midden in het dorp en er zijn dus verschillende buren.
Daarom gaan we ervan uit dat het vanaf 22 uur rustig is. Ook is het een goede gewoonte dat gasten die het dorp in gaan, geen overlast veroorzaken.
Wat betreft drankgebruik zijn we strikt: bij een vermoeden van drankmisbruik, kan de toegang tot de accommodatie worden ontzegd.

Hoofdregel:

Gedraag u zodanig dat u andere groepen, onze buren en anderen geen overlast bezorgt.
Gebruik ons pand, het terrein en de inventaris als een goede huisvader.

 1. Bij aankomst meldt u zich met de deelnemerslijst bij de beheerder. Het kan voorkomen dat u nog niet alle ruimten meteen in gebruik kunt nemen, omdat de schoonmaak nog niet helemaal voltooid is.
 2. Overlast: U bevindt zich midden in een dorp.
  - Het is niet toegestaan om meegebrachte installaties of andere geluidsveroorzakers te gebruiken zonder toestemming van de beheerder.
  - Tussen 22 uur en 8 uur geldt de nachtrustperiode. Het is niet toegestaan om enige vorm van geluid te maken buiten de accommodatie en   
     ook niet op de openbare weg.
  - Het betreffende artikel geldt ook voor droppings of nachtwandelingen. Deze dienen vooraf bij de beheerder gemeld te worden.
  - Tussen 22 uur en 8 uur is enkel achtergrondmuziek toegestaan.
  - Op het buitenterrein is geluidsapparatuur niet toegestaan.
  - Wat betreft drankgebruik zijn we strikt: bij een vermoeden van drankmisbruik kan de toegang tot de accommodatie worden ontzegd.
 3. Brandveiligheid:
  - Op de slaapkamers is roken verboden.
  - In de accommodatie bevinden zich brandslanghaspels en brandblusapparaten. Gebruik deze alleen
     wanneer dit nodig is.
 4. Slaapkamers:
  - Kussens en dekbedden zijn aanwezig. Het gebruik van een lakenpakket is verplicht. Het is mogelijk om zelf een lakenpakket mee te nemen. - Huisdieren zijn niet toegestaan op de slaapkamers.
 5. Huisdieren:
  - Er zijn maximaal 2 huisdieren toegestaan mits deze uitsluitend in de woonkamer verblijven.
  - De kosten zijn € 20,00 per huisdier per huurperiode.
 6. Aansprakelijkheid:
  De leiding van de groep is aansprakelijk wat betreft:
  - De veiligheid van de groepsleden.
  - De orde en netheid in en om het gebouw.
  - De naleving van de huisregels door de groepsleden.
  - Wanneer u of een of meerdere van de groepsleden onze regels niet naleeft zullen wij u of het groepslid/ de groepsleden een
    waarschuwing geven. Wanneer dit er niet toe leidt dat deze regels alsnog worden nageleefd, kunnen wij de overeenkomst met u opzeggen.
    Wanneer het nodig is, kan u of het groepslid / de groepsleden met onmiddellijke ingang de toegang tot ons terrein en de accommodatie worden ontzegd.
  - Eventuele juridische kosten en andere schades t.g.v. het niet naleven van deze huisregels zullen bij u in rekening worden gebracht.
 7. Schoonmaak:
  - Voor theedoeken, vaatdoeken, afwasmiddel, toiletpapier en vuilniszakken dient u zelf te zorgen.
  - De ruimten die u gebruikt, dient u schoon te houden.
  - Wij verzorgen de eindschoonmaak.
  - Bij vertrek dient u de accommodatie opgeruimd achter te laten. Dit betekent:
  - De accommodatie veegschoon opleveren.
  - Tafels en stoelen schoon terug op de plaats.
  - Serviesgoed, ketels en pannen staan schoon en droog op hun plaats.
  - Het fornuis schoonmaken.
  - Het buitenterrein ontdaan van blikjes, papiertjes, sigarettenpeuken, bekertjes e.d.
  - Wordt de accommodatie en/of het buitenterrein niet schoon achtergelaten, dan kan dit tot gevolg hebben dat extra schoonmaakkosten in
     rekening worden gebracht.
 8. Schade:
  - Schade aan inventaris, het gebouw en /of sportvelden zullen op kosten van de huurder worden hersteld. Indien nodig gebeurt vervanging
     tegen nieuwprijs.

Huisregels

contact & info

Locatie

Groepsverblijf 't Auwershoes

Jos Soogelee

Ransdalerstraat 41

6311 AW Ransdaal

 

GPS: N 50.8634524, E 5.891561
Google Maps: Auwershoes

 

Tel: +31622514083

Email: jsoogelee@gmail.com

Groepsverblijven:

 

Klieschop  12-23 personen

Vakore  18-37 personen

't Auwershoes tot 60 personen

Op al onze leveringen zijn van kracht de algemenevoorwaarden van Recron. Deze kunt u hier bekijken

Fouten en  wijzigingen in de gehele website voorbehouden.

©.2015 Webdesign  Ivo Vleugels | pdmedia