Activiteiten overzicht

tel: +31(0)6-46432582

Paradijsvogels

Paradijsvogels

 

Groepsverblijf

  Zuid-Limburg

Groepsverblijf

  Zuid-Limburg

home

Fr | De | En

home

Nadat u gereserveerd hebt ontvangt u van ons een bevestiging van uw activiteit met prijsopgave en tijdstip en datum van uw reservering, meestal per mail.

Een aanbetaling van 25 tot 50 % van de prijs van de activiteit kan gevraagd worden. Ons rekeningnummer is rek. NL18RABO 01556.06646 tnv. P. Franssen, onder vermelding van uw naam en datum activiteit. We hebben geen pinmogelijkheid op de locatie van de activiteit ( Hoeve ten Bosch in Cottessen).

Bij annulering door ons zal het gehele bedrag dat vooruitbetaald is worden gerestitueerd, er is geen recht op schadevergoeding of compensatie bij het annuleren door de ondernemer.

Veroorzaakte schade door de deelnemers van een activiteit of groepsleden daarvan, moet worden vergoed tegen nieuwwaarde.

Annuleringen
Kostenlose annulering ten gevolge van minder goed of onzeker weer is niet mogelijk. We proberen samen met u een binnen alternatief in te vullen voor zover mogelijk en onze capaciteit dat toelaat ( boogschieten, pimp m'n klomp, mergelcarving, spellencircuit). Indien geen alternatief door ons kan worden geboden zijn geen annuleringskosten verschuldigd. U kunt zich echter goed kleden (laarzen) en een beperkt aantal paraplu´s en regenkleding zijn beschikbaar en in de sfeervolle houten schuur met een rondomzitten-kachel vindt u een droog onderkomen voor een evt korte bui. Elke buitenactiviteit blijft echter een beetje onzeker wat het weer betreft, in de praktijk valt het veelal erg mee en vinden we meestal een geschikt alternatief.

Bij annuleringen korter dan een week tot 36 uur voor de aanvang van de activiteit wordt 50 % van het totale bedrag in rekening gebracht als annuleringskosten. Bij annuleringen korter dan 36 uur voor de aanvang van de activiteit wordt 100 % van het bedrag in rekening gebracht.
Als tijdstip van annuleren geldt het tijdstip dat wij de boodschap onder ogen/oren krijgen. Het is raadzaam om bij een annulering met ons ook telefonisch contact op te nemen.

Aansprakelijkheid
1. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer is beperkt tot een maximum van € 250,- per activiteit per groep.
2. De ondernemer is niet aansprakelijk voor een ongeval, diefstal of schade welke tijdens, voor of na de activiteiten ontstaan is, al of niet op zijn terrein plaatsvindt. Deelname aan elke activiteit of het geheel van omvattende activiteiten blijft voor rekening en risico van de deelnemer aan de activiteit. Indien sprake is van drankgebruik of andere invloeden die de reactiesnelheid beïnvloeden en een gezondheidrisico zouden kunnen inhouden wordt afgeraden deel te nemen aan ( een deel van) de activiteiten.
3. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van extreme weersinvloeden of andere vormen van overmacht.
4. De contractant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door doen of (na)laten van hemzelf en/of (een van) de groepsleden, voor zover het gaat om schade die aan de contractant of een van de groepsleden kan worden toegerekend.
5. Deelnemers dienen zelf verzekerd te zijn tegen ongeval en letselschade en andere daaruit voortvloeiende schades.

Voorwaarden activiteiten

Groepsverblijf:

 

Op de Hopschet 12-28 personen

Huize ten Bosch  4-10 personen

Hoeve ten Bosch 18-40 personen

contact & info

Paradijsvogels Groepsverblijven & Activiteitencentrum Buitenbezig
Bezoek aan de locatie kan alleen op afspraak Paul Franssen (schatbewaarder)
 Hopschet 6 6294 BL Vijlen 
Activiteitencentrum "Buitenbezig"
Bezoek aan de locatie kan alleen op afspraak Cottessen 12 6294 NE Vijlen 
* J+31(0)6-46432582

Op al onze leveringen zijn van kracht de algemenevoorwaarden van Recron. Deze kunt u hier bekijken

Fouten en  wijzigingen in de gehele website voorbehouden.

©.2015 Webdesign  Ivo Vleugels | pdmedia

Paradijsvogels